• Hot

  Sea fish meal is 62% protein

  [English] Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 62% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 62% Min
  3 Tro 22% Max
  4 TVN 150 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 6%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative