• Hot

  Bột cá biển 52% đạm

  Các chỉ tiêu chất lượng của Bột cá 52% đạm

  STT CHỈ TIÊU YÊU CẦU
  1 Mùi vị đặc trưng cá biển
  2 Đạm 52% Min
  3 Tro 31% Max
  4 TVN 180 Max (TCVN 3706-1990)
  5 Béo 12% Max
  6 Cát sạn 2% Max
  7 Độ ẩm 10%Max
  8 Canxi 9%  Max
  9 Salmonella, E.coli Negative